NOV Keurmerk ‘Vrijwillige inzet goed geregeld’


De VTZ Rotterdam heeft in op 23 juni jl. wederom het NOV Keurmerk gekregen. Dit betekent dat we op een objectieve manier hebben laten zien dat we het vrijwilligerswerk op een succesvolle en aantrekkelijke manier hebben georganiseerd.


Onze vrijwilligers weten daarmee dat ze binnen de VTZ Rotterdam voldoende mogelijkheden hebben om zich met succes in te zetten.


“Wat een groot compliment voor al het werk en de inzet van vrijwilligers en  vrijwilligerscoördiatoren,” aldus de directeur van de VTZ Rotterdam, Germen Stoffers.