Protocol

Covid-19

Covid-19

 

COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus  SARS-CoV-2. De ziekte kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen. Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen. Via druppeltjes komt het zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

 

 

 PROTOCOL

 

De VTZ Rotterdam zet haar vrijwilligers in volgens de richtlijnen van het RIVM en in overleg met de cliënt, naasten en professionele zorg. Hieronder staan de voorwaarden waaronder een vrijwilliger kan worden ingezet. Overal waar ‘vrijwilliger’ staat, kan worden gelezen als: vrijwilliger aangesloten bij Vrijwilligers Terminale Zorg Rotterdam.

 

  • VTZ Rotterdam zet alleen vrijwilligers in die er bewust voor hebben gekozen om ingezet te worden in deze crisistijd.

 

  • VTZ Rotterdam houdt rekening met eventuele gezondheidsklachten van de vrijwilliger en bekijkt individueel wat mogelijk is qua inzetbaarheid. VTZ hanteert geen strikte leeftijdsgrens maar kijkt individueel naar de conditie van de vrijwilliger.

 

  • Cliënten die coronaklachten hebben of inwonende familie met coronaklachten, kunnen geen aanspraak maken op een vrijwilliger. Dit wordt vooraf door de coördinatoren overlegd met de thuiszorgorganisatie van de cliënt.

 

  • De coördinatoren gaan op intake volgens de richtlijnen van het RIVM en besluiten daarna of een inzet van vrijwilligers zal plaatsvinden.

 

 

  • VTZ Rotterdam houdt het coronaprotocol van de thuiszorgorganisatie van de cliënt aan. De thuiszorgorganisatie van de cliënt is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de benodigde beschermingsmiddelen voor de vrijwilliger. Indien beschermingsmiddelen niet beschikbaar zijn, zal de inzet niet plaatsvinden.

 

  • De coördinatoren nemen na iedere inzet contact op met de vrijwilliger om te monitoren hoe de inzet verloopt.

 

  • Indien de thuiszorgorganisatie van de cliënt informatie ontvangt over een mogelijke coronabesmetting van de cliënt of diens familieleden, dient dit direct te worden doorgegeven aan de coördinatoren van VTZ Rotterdam. De inzet van vrijwilligers zal dan (tijdelijk) stoppen.

 

  • Totdat de maatregelen rondom verpleeghuizen vanuit de overheid worden versoepeld zullen vrijwilligers alleen worden ingezet bij thuiswonende cliënten en niet in een verpleeghuis.

 

  • Indien een vrijwilliger onverhoopt klachten ontwikkelt en deze klachten langer dan 24 uur aanhouden, zal de vrijwilliger contact opnemen met de GGD voor een coronatest.

 

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kan je contact opnemen met één van de coördinatoren via 06 – 117 13 024.