ondersteuning

Door vrijwilligers
Aanvragen

Ondersteuning

Welke ondersteuning biedt de VTZ Rotterdam?

De aandacht, tijd en ondersteuning die onze vrijwilligers in de laatste levensfase bieden, is aanvullend op en vergelijkbaar met de zorg die mantelzorgers geven.

Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven door naasten, zoals familieleden, vrienden, kennissen of buren, aan mensen die door een handicap, ziekte of door ouderdom niet (geheel) in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Onze vrijwilligers kiezen heel bewust voor de intensieve zorg in de terminale fase. Hun ondersteuning wordt afgestemd op de wensen en behoeften van degene die zorg nodig heeft en diens omgeving. Ze zijn dan ook gewend om te overleggen met betrokkenen over de hulp die gevraagd wordt. Zij kunnen helpen bij de praktische en persoonlijke verzorging. Medische of verpleegkundige handelingen laten zij over aan de professionals.

Wanneer onze vrijwilligers er zijn kunnen familie, vrienden, kennissen of buren de nodige tijd voor zichzelf en/of rust nemen.

Krijg ik meteen ondersteuning als ik bel?

We streven er altijd naar om binnen 24 uur op een aanvraag te reageren. Indien gewenst kunt u direct een afspraak voor een intakegesprek maken met de coördinator.

Voor Rotterdam Noord is dit Wytske Inggamer: 06 - 117 13 022, e-mail: wytske.inggamer@vtz-rotterdam.nl. Voor Rotterdam Zuid is dit Karin Bakker : 06 - 117 13 024, e-mail: karin.bakker@vtz-rotterdam.nl.

Hoe deskundig zijn de vrijwilligers van VTZ Rotterdam?

Al onze vrijwilligers volgen een introductiecursus voordat zij worden ingezet. Ze worden begeleid door ervaren coördinatoren. Ook nemen ze deel aan aanvullende cursussen en themabijeenkomsten, die zowel door VTZ Rotterdam als ook de koepelorganisatie VPTZ Nederland aangeboden worden.

Zijn er kosten aan verbonden?

Aan de ondersteuning die de vrijwilligers van VZT Rotterdam bieden zijn geen kosten verbonden.

Wat is het werkgebied van de vrijwilligers van de VTZ Rotterdam?

Onze vrijwilligers worden ingezet in heel Rotterdam, Barendrecht, Heijplaat, Hoogvliet, Pernis, Poortugaal, Rhoon en Ridderkerk.

Ik heb een niet-westerse achtergrond. Sluiten de vrijwilligers daarop aan?

Ja. Toch maken niet-westerse mensen minder gebruik van palliatieve terminale zorg. De zorg is niet zo bekend. In veel culturen is het spreken over ziekte en sterven een taboe. Ook is het cultureel gebruikelijker dat de familie zich over de zieke naaste ontfermt. Om over dit onderwerp in gesprek te gaan gebruiken onze vrijwilligers onder andere de voorlichtingsfilms die Pharos ontwikkeld heeft voor cliënten en mantelzorgers: www.pharos.nl/ingesprek