over ons

VTZ Rotterdam
het teamvrijwilliger worden
Sinds 1986

Tijd, aandacht en steun in de laatste fase
onze organisatie

VTZ Rotterdam is bijna 35 jaar geleden opgericht. Vanuit de thuiszorg kwam er meer en meer vraag om dit soort ondersteuning: mensen die in hun laatste levensfase zijn tijd, aandacht en steun te bieden, evenals aan hun naasten.

 

De VTZ faciliteert de inzet van haar vrijwilligers en zorgt voor goede begeleiding, scholing en opleiding zodat de vrijwilligers hun werk verantwoord en zo goed mogelijk kunnen doen.