over ons

VTZ Rotterdam
onze organisatie

VTZ Rotterdam is bijna 35 jaar geleden opgericht. Vanuit de thuiszorg kwam er meer en meer vraag om dit soort ondersteuning: mensen die in hun laatste levensfase zijn tijd, aandacht en steun te bieden, evenals aan hun naasten.  

De VTZ faciliteert de inzet van haar vrijwilligers en zorgt voor goede begeleiding, scholing en opleiding zodat de vrijwilligers hun werk verantwoord en zo goed mogelijk kunnen doen.

 

Karin Bakker

Karin Bakker

Coördinator

Wil Popma

Wil Popma

Coördinator

Germen Stoffers

Germen Stoffers

Directeur

Wytske Inggamer

Wytske Inggamer

Communicatie

Sinds 1986

Tijd, aandacht en steun in de laatste fase

NOV Keurmerk


De VTZ Rotterdam heeft in juni 2021 opnieuw het NOV Keurmerk ‘Vrijwillige inzet goed geregeld’ gekregen. Dit betekent dat we op een objectieve manier hebben laten zien dat we het vrijwilligerswerk op een succesvolle en aantrekkelijke manier hebben georganiseerd. Onze vrijwilligers weten daarmee dat ze binnen de VTZ Rotterdam voldoende mogelijkheden hebben om zich met succes in te zetten.

NPZR


VTZ Rotterdam is lid van Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken. Dit is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg: zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers.

VPTZ

 

VTZ Rotterdam is lid van de VPTZ Nederland: de koepel voor lokale en regionale vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg. Deze zorg en ondersteuning wordt zowel thuis, in hospices als in zorginstellingen geboden. Bij deze organisaties zijn circa 12.000 vrijwilligers actief.