over ons

VTZ Rotterdam
onze organisatie – sinds 1986

Vanuit de vroegere Thuiszorg Rotterdam kwam er meer en meer vraag naar ondersteuning voor mensen die in hun laatste levensfase zijn en hun naasten.

VTZ Rotterdam is in 1986 opgericht om deze ondersteuning mede te realiseren. Sinds die tijd faciliteert zij de inzet van haar vrijwilligers en zorgt voor goede scholing en begeleiding zodat de vrijwilligers hun werk zo goed mogelijk en verantwoord kunnen doen.

VTZ Rotterdam is lid van de koepelorganisatie VPTZ Nederland en beschikt over het NOV Keurmerk “Vrijwilligers Goed Geregeld.”

 

 

 

Karin Bakker

Karin Bakker

Coördinatie Rotterdam Zuid

Wytske Inggamer

Wytske Inggamer

Directeur |Coördinatie Rotterdam Noord

 Tijd, aandacht en steun in de laatste fase

NOV Keurmerk


De VTZ Rotterdam heeft in juni 2021 opnieuw het NOV Keurmerk ‘Vrijwillige inzet goed geregeld’ gekregen. Dit betekent dat we op een objectieve manier hebben laten zien dat we het vrijwilligerswerk op een succesvolle en aantrekkelijke manier hebben georganiseerd. Onze vrijwilligers weten daarmee dat ze binnen de VTZ Rotterdam voldoende mogelijkheden hebben om zich met succes in te zetten.

NPZR


VTZ Rotterdam is lid van Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken. Dit is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg: zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers.

VPTZ NEDERLAND

 

VTZ Rotterdam is lid van VPTZ Nederland: de koepel voor lokale en regionale vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg. Deze zorg en ondersteuning wordt zowel thuis, in hospices als in zorginstellingen geboden. Bij deze organisaties zijn circa 12.000 vrijwilligers actief.