over ons

Raad van Toezicht
Vrijwilligers terminale zorg rotterdam

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat op 31 december 2020 uit de volgende leden:

  • Mw. Sonja van der Wereld - Huisarts in Rotterdam
  • Mw. Merel Gaillard-Carp - Senior consultant Zorg bij Berenschot
  • Dhr. Cees Goedhart - Specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg en Medisch Adviseur Lelie Zorggroep
  • Mw. Suzanne Korthorst - Directeur Zorg Franciscus & Vlietland
  • Mw. Geertje Morree van Capellen - Directeur Laurens Thuiszorg Rotterdam.

De raad houdt toezicht en adviseert de directie omtrent het gevoerde beleid en de financiële ontwikkelingen.