over ons

Raad van Toezicht

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht houdt toezicht en adviseert de stichting over het gevoerde beleid en de financiële ontwikkelingen. In de Raad van Toezicht van de VTZ Rotterdam zitten per 31 oktober 2021 de volgende leden:

Voorzitter
Mevr.  Sonja van der Wereld
Huisarts in Rotterdam

Mevr. Merel Gaillard - Carp

Adviseur Bedrijfsvoering Erasmus MC

Dhr. Kees Goedhart

Specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg en Medisch Adviseur Lelie Zorggroep

Mevr. Suzanne Korthorst

Directeur Zorg Franciscus Gasthuis en Vlietlandziekenhuis

Mevr. Geertje Morée van Cappellen

Directeur Laurens