Veel gestelde

Vragen
contact

Veelgestelde vragen

Welke ondersteuning biedt de VTZ Rotterdam?

De ondersteuning die onze vrijwilligers in de laatste levensfase bieden, is aanvullend op en vergelijkbaar met de hulp die mantelzorgers geven. Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven door naasten, zoals familieleden, vrienden, kennissen of buren, aan mensen die door een handicap, ziekte of door ouderdom niet (geheel) in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Onze vrijwilligers kunnen helpen bij de praktische en persoonlijke verzorging van je naaste, zo lang dit geen medische of verpleegkundige handelingen zijn. Zij kunnen aandachtig luisteren, de rust bevorderen, troosten en de emoties erkennen. Onze vrijwilligers kiezen heel bewust voor intensieve zorg aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun naasten.  Zij zijn gewend te overleggen met betrokkenen over de hulp die gevraagd wordt.

Krijg ik meteen ondersteuning als ik bel?

We streven er altijd naar om binnen 24 uur op je aanvraag te reageren. Als je dat wenst kan je direct een afspraak maken voor een intakegesprek met de coördinator.

Hoe deskundig zijn de vrijwilligers van VTZ Rotterdam?

Al onze vrijwilligers volgen een introductiecursus voordat zij worden ingezet. Ze worden begeleid door een ervaren coördinator. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij deelnemen aan aanvullende cursussen en themabijeenkomsten.

Zijn er kosten aan verbonden?

Er zijn geen kosten verbonden aan de ondersteuning die de vrijwilligers van VZT Rotterdam bieden.

Wat is het werkgebied van de vrijwilligers van de VTZ Rotterdam?

Onze vrijwilligers worden ingezet in heel Rotterdam, Hoogvliet, Pernis, Heijplaat, Barendrecht, Rhoon en Poortugaal.

Ik heb een niet-westerse achtergrond. Sluiten de vrijwilligers daarop aan?

Ja. Toch maken niet-westerse mensen minder gebruik van palliatieve terminale zorg. De zorg is niet zo bekend. In veel culturen is het spreken over ziekte en sterven een taboe. Om over dit onderwerp in gesprek te gaan gebruiken onze vrijwilligers onder andere de voorlichtingsfilms die Pharos ontwikkeld heeft voor cliënten en mantelzorgers: www.pharos.nl/ingesprek