cliënten

Verwijzen

Voor verpleegkundigen, artsen en specialisten

 

doorverwijzen voor ondersteuning thuis

Wilt u als arts, verpleegkundige of specialist iemand doorverwijzen voor ondersteuning thuis?

Vrijwillige palliatieve terminale zorg is mogelijk bij de cliënt thuis, en steeds vaker ook in zorginstellingen. De wens van de cliënt en of zijn/haar naasten bepalen deze keuze. Bij terminale zorg is het belangrijk dat de huisarts of de behandelend arts de medische verantwoordelijkheid voor deze zorg thuis op zich kan nemen, en dat mantelzorgers en/of vrijwilligers toezicht kunnen bieden tijdens de perioden dat er geen professionele hulp is en de cliënt niet alleen thuis kan zijn.

Hulp inschakelen van vrijwilligers

Onze vrijwilligers kunnen helpen bij zowel praktische en persoonlijke verzorging van de cliënt, zo lang dit geen medische of verpleegkundige handelingen zijn. Zij kunnen aandachtig luisteren, de rust bevorderen, troosten en de emoties erkennen. Onze vrijwilligers kiezen heel bewust voor intensieve zorg aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun naasten.  Zij zijn gewend te overleggen met betrokkenen over de hulp die gevraagd wordt.

Wij zijn te bereiken via:
06 – 117 13 024
Karin Bakker, karin.bakker@vtz-rotterdam.nl

06 – 117 13 022
Wil Popma, wil.popma@vtz-rotterdam.nl