vtz rotterdam

Vrijwilliger worden

BEN IK GESCHIKT?

Als vrijwilliger van de VTZ Rotterdam kan je altijd in een bijzondere situatie terechtkomen. ‘Er zijn’ in de laatste levensfase van een ander vraagt wat van je. Tegelijkertijd is het heel zinvol en dankbaar werk. Werk dat je zal verrijken.

Het vrijwilligersteam van VTZ Rotterdam bestaat uit betrokken, flexibele, creatieve, nuchtere en snel inzetbare mensen. Ze gaan emotionele onderwerpen niet uit de weg en nemen de gevoelens en gedachten van anderen serieus.

Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Hieronder vind je een aantal punten waarvan we denken dat ze belangrijk zijn om dit zinvolle werk in balans met jezelf en je omgeving, met aandacht en plezier te doen.

Empathisch luisteren

Je kunt je inleven in de ander en luisteren naar zijn of haar verhaal zonder jezelf hierin te verliezen, te (ver)oordelen of ongevraagd in te vullen.

Flexibel en betrouwbaar

In een bijzondere situatie kun je meebewegen als dit nodig is én de rots in de branding zijn. Je houdt het hoofd koel en blijft aandachtig en betrokken. Je komt je afspraken na en ben je verhinderd, om welke reden dan ook, dan laat je dit de coördinatoren tijdig weten.

Hands-on en creatief

Niet lullen maar poetsen! Je raakt niet snel uit het lood geslagen en kan iemand met raad en daad bijstaan zonder ongevraagd de regie over te nemen.

opmerkzaam en rustig

Je straalt rust uit, hebt oog en oor voor wat er om je heen en bij jezelf gebeurt. Daardoor weet je wat er speelt bij de ander en waar behoefte aan is.

verankerd en verbonden

Verankerd in en verbonden met Rotterdam, de stad van diversiteit en veerkracht, zet je je in voor onze cliënten en hun naasten, ongeacht kleur, religie, nationaliteit, gender, leeftijd of geaardheid.

Ik wil wat meer weten, met wie kan ik contact opnemen?

Je kunt contact opnemen met één van onze coördinatoren, Karin Bakker of Wil Popma. Zij kunnen je nog meer vertellen over het werk en wat er bij komt kijken als je vrijwilliger wilt worden.

Meer informatie over vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg vind je ook op de website van de landelijke VPTZ organisatie.

 

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?

De uitdrukkingen terminale en palliatieve zorg worden vaak onterecht door elkaar gebruikt. Het gaat wel degelijk om twee verschillende typen zorg. Maar wat is precies het verschil?

Het grootste verschil is de duur van de zorg. De palliatieve fase kan soms jaren duren, terwijl terminale zorg vaak van korte duur is. Terminale zorg wordt namelijk verleend aan mensen die een levensverwachting van drie maanden of minder hebben. In het geval van palliatieve zorg, wordt hulp ingezet vanaf het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Dit kan soms jaren voorafgaan aan het moment van overlijden.

Ik heb me aangemeld als vrijwilliger. En nu?

Eerste heb je een uitgebreid kennismakingsgesprek met de coördinator. Daarna doe je mee aan een interne introductiecursus met andere nieuwe vrijwilligers. Zo word je goed voorbereid op het werk. Na deze cursus heb je een persoonlijk eindgesprek en sluit je een vrijwilligersovereenkomst.

Wat houdt de introductiecursus precies in?

De introductiecursus wordt door één van de coördinatoren gegeven.
Je bent er vijf dagdelen aan kwijt en de volgende thema’s komen aan bod:
• Wie en wat is VTZ Rotterdam?
• Organisatie van de terminale zorg.
• Communicatie.
• Verlies, dood en rouw.
• Ondersteuning bij verzorging.

Hoe zit het met de begeleiding en opleidingen?

De coördinator is voor de vrijwilligers het eerste aanspreekpunt voor, tijdens en na de inzet bij een cliënt. Je kunt altijd bij haar terecht met je vragen en verhalen. Ook organiseren we maandelijks bijeenkomsten waarin je onder leiding van de coördinator je ervaringen met andere vrijwilligers kunt bespreken en delen.
Behalve de introductiecursus zijn er voor ook vervolgtrainingen, deze worden extern gegeven.

Hoe vaak word ik ingezet?

We zetten onze vrijwilligers minimaal één keer per week vier uur in. Vaker is fijn en gebeurt altijd in overleg.

VRIJWILLIGER WORDEN

Waar kan ik me aanmelden?

Je kunt je aanmelden bij één van de coördinatoren, Jeanette Derks (voor Rotterdam Zuid e.o.) of Yolanda Vos (voor Rotterdam Noord). Je vindt hun gegevens hier op de website onder "contact" of via de pagina "ik meld me aan".

Ik heb me aangemeld... En nu?

Eerst heb je een kennismakingsgesprek met één van de coördinatoren. Van haar krijg je een documentatiemap waarin je alle informatie nog eens goed kunt doornemen. Daarna heb je weer een gesprek waarin je je vragen kunt stellen of suggesties aangeven. Ook plannen we een interne introductiecursus met andere nieuwe vrijwilligers. Deze neemt 5 dagdelen in beslag en is verplicht. Zo word je goed voorbereid op het werk. Na deze cursus heb je een persoonlijk eindgesprek en sluit je een vrijwilligersovereenkomst.

Wat houdt de introductiecursus precies in?

De introductiecursus is verplicht en wordt door één van de coördinatoren en verschillende docenten gegeven. De cursus neemt 5 dagdelen in beslag. De volgende thema’s komen aan bod:

  • Wie is VTZ Rotterdam en wat is palliatieve zorg?
  • Communicatie in de terminale fase - afstemmen op de ander
  • Zingeving - een goed gesprek
  • Verlies, dood  en rouw
  •  Verantwoord tillen en ondersteunen

Hoe zit het met de begeleiding en opleiding?

De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Je kunt altijd bij hen terecht met je vragen en verhalen. Ook organiseren we maandelijks een bijeenkomst waarin je onder leiding van de coördinatoren je ervaringen met andere vrijwilligers kunt bespreken en delen.

Behalve de introductiecursus zijn er ook vervolgtrainingen. Deze worden intern en extern gegeven.

 

Hoe vaak word ik ingezet?

We zetten onze vrijwilligers minimaal één keer per week twee tot vier uur in. Vaker is fijn en gebeurt altijd in overleg.