VTZ Rotterdam

Vrijwilligers

Aanvullende mantelzorg

De aandacht, tijd en ondersteuning die onze vrijwilligers in de laatste levensfase bieden, is aanvullend op en vergelijkbaar met de zorg die mantelzorgers geven.

Mantelzorgers zijn naasten, zoals familieleden, vrienden, kennissen of buren, die zorg geven aan mensen die door een handicap, ziekte of door ouderdom niet (geheel) in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Afstemming op de ander

Onze vrijwilligers kiezen er bewust voor er te zijn in die laatste levensfase. Zij zijn gewend om te overleggen met betrokkenen over de hulp die gevraagd wordt en stemmen hun ondersteuning af op de wensen en behoeften van degene die zorg nodig heeft en de mantelzorgers.

Zij zorgen voor rust, geven oprechte aandacht en hebben tijd om er te zijn. Medische en verpleegkundige handelingen worden door de zorgprofessionals gedaan.

Wanneer onze vrijwilligers er zijn, kunnen mantelzorgers de nodige tijd voor zichzelf en/of rust nemen.

verschil terminale en

palliatieve zorg

De uitdrukkingen terminale en palliatieve zorg worden wel eens door elkaar gebruikt. Het gaat echter om twee verschillende typen zorg. Maar wat is precies het verschil? Het grootste verschil is de duur van de zorg.

Terminale zorg wordt verleend aan mensen die een levensverwachting van drie maanden of minder hebben. De palliatieve fase kan soms jaren duren, terwijl terminale zorg vaak van korte duur is.

Palliatieve zorg is zorg en ondersteuning op bijv. psychisch, sociaal, spiritueel gebied en op het gebied van pijnbestrijding. Deze zorg heeft als doel je leven zo aangenaam mogelijk te maken, de ziekte te remmen en lichamelijke klachten te verminderen. Deze zorg wordt ingezet vanaf het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Dit kan soms jaren voorafgaan aan het moment van overlijden.

Ik wil wat meer weten, met wie kan ik contact opnemen?

Je kunt contact opnemen met één van onze coördinatoren, Karin Bakker of Wil Popma. Zij kunnen je nog meer vertellen over het werk en wat er bij komt kijken als je vrijwilliger wilt worden.

Meer informatie over vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg vind je ook op de website van de landelijke VPTZ organisatie.

 

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?

De uitdrukkingen terminale en palliatieve zorg worden vaak onterecht door elkaar gebruikt. Het gaat wel degelijk om twee verschillende typen zorg. Maar wat is precies het verschil?

Het grootste verschil is de duur van de zorg. De palliatieve fase kan soms jaren duren, terwijl terminale zorg vaak van korte duur is. Terminale zorg wordt namelijk verleend aan mensen die een levensverwachting van drie maanden of minder hebben. In het geval van palliatieve zorg, wordt hulp ingezet vanaf het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Dit kan soms jaren voorafgaan aan het moment van overlijden.

Ik heb me aangemeld als vrijwilliger. En nu?

Eerste heb je een uitgebreid kennismakingsgesprek met de coördinator. Daarna doe je mee aan een interne introductiecursus met andere nieuwe vrijwilligers. Zo word je goed voorbereid op het werk. Na deze cursus heb je een persoonlijk eindgesprek en sluit je een vrijwilligersovereenkomst.

Wat houdt de introductiecursus precies in?

De introductiecursus wordt door één van de coördinatoren gegeven.
Je bent er vijf dagdelen aan kwijt en de volgende thema’s komen aan bod:
• Wie en wat is VTZ Rotterdam?
• Organisatie van de terminale zorg.
• Communicatie.
• Verlies, dood en rouw.
• Ondersteuning bij verzorging.

Hoe zit het met de begeleiding en opleidingen?

De coördinator is voor de vrijwilligers het eerste aanspreekpunt voor, tijdens en na de inzet bij een cliënt. Je kunt altijd bij haar terecht met je vragen en verhalen. Ook organiseren we maandelijks bijeenkomsten waarin je onder leiding van de coördinator je ervaringen met andere vrijwilligers kunt bespreken en delen.
Behalve de introductiecursus zijn er voor ook vervolgtrainingen, deze worden extern gegeven.

Hoe vaak word ik ingezet?

We zetten onze vrijwilligers minimaal één keer per week vier uur in. Vaker is fijn en gebeurt altijd in overleg.