giften

Anbi status

SINDS 1986

Tijd, aandacht en steun in de laatste fase

ANBI status VTZ Rotterdam

De Stichtingen VTZ Rotterdam en de Stichting Vrienden van VTZ Rotterdam hebben de ANBI-status. Daardoor vallen de bedragen die je doneert onder de regeling voor schenkingen die fiscaal aftrekbaar zijn.

Naam: VTZ Rotterdam
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 806827774

Contactgegevens
Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) Rotterdam
Eksterstraat 37
3083 XA Rotterdam

De Stichting Vrienden van VTZ Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer R-24280940.