Thuis sterven

Thuis sterven

Het Parool, 7 juni 2021 De Algemene Rekenkamer heeft over 2020 specifiek naar dit onderwerp gekeken. De resultaten liegen er niet om. Als directeur van VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de palliatieve terminale zorg, gaat me dit aan het hart. De minister...

NOV keurmerk voor VTZ Rotterdam

NOV Keurmerk ‘Vrijwillige inzet goed geregeld’ De VTZ Rotterdam heeft in op 23 juni jl. wederom het NOV Keurmerk gekregen. Dit betekent dat we op een objectieve manier hebben laten zien dat we het vrijwilligerswerk op een succesvolle en aantrekkelijke manier hebben...

Karin Bakker nieuwe coördinator

Karin Bakker is op 15 maart 2021 begonnen als vrijwilligerscoördinator  voor de VTZ Rotterdam. Zij doet dit met veel plezier en betrokkenheid! “Het zo goed mogelijk ondersteunen van vrijwilligers is mijn passie. Dit doe ik door bereikbaar te zijn, goede scholing aan...