Thuis sterven

Thuis sterven

Het Parool, 7 juni 2021 De Algemene Rekenkamer heeft over 2020 specifiek naar dit onderwerp gekeken. De resultaten liegen er niet om. Als directeur van VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de palliatieve terminale zorg, gaat me dit aan het hart. De minister...