Karin Bakker is op 15 maart 2021 begonnen als vrijwilligerscoördinator  voor de VTZ Rotterdam. Zij doet dit met veel plezier en betrokkenheid!

“Het zo goed mogelijk ondersteunen van vrijwilligers is mijn passie. Dit doe ik door bereikbaar te zijn, goede scholing aan te bieden en talenten van vrijwilligers te ontwikkelen.

Ik heb jaren lange ervaring als coördinator vrijwillige inzet in een hospice, als adviseur vrijwillige inzet en nu als coördinator bij de Vrijwilligers Terminale Zorg Rotterdam.”